Prisliste vedr. godkendelser af ombygninger hos Autoconsult for FDA medlemmer

Denne prisliste er udarbejdet, for at give overblik over det normale tidsforbrug/omkostninger som forskellige

ombygninger medfører.

Det bemærkes, at der er tale om overslagspriser, som er baseret på, at de til ombygningen anvendte dele, er

umiddelbart identificerbare og at prøvninger bestås i første forsøg.

Ved ”umiddelbart identificerbar” forstås, at der foreligger faktura eller varenummer som kan fremsøges på

producentens hjemmeside, eller tilsvarende.

Vejledning omkring reglerne og generel understøtning, faktureres til 1.300, - pr. time, inkl.moms.

Der tages forbehold for fremtidige prisreguleringersamtændrede betingelser fra Færdselsstyrelsen, som kan

ændre på nedenstående overslag.

Se prisliste her:Overslagsprisliste Autoconsult.pdf

Hold i dag

Instagram