Veteranforsikring Forsikringsklubben  1671455512423.png

Priser 2023

Fordele ved dine forsikringer hos ETU:

› Lejlighedsvis kørsel hele året

› Vejhjælp inkluderet

› 25% flåderabat ved kasko

› Prisgaranti

› Nu også klassisk- og veteranlastbil


 1671455481960.png





Indtegningsregler 2023

Gældende for veteranbiler, klassiske biler, veteranlastbiler, veterancampingvogne, veteranknallerter, veterantraktor,

veteranmotorcykler og klassiske motorcykler.

• Veteranbiler ældre end 30 år kan forsikres.

• Veteranmotorcykler ældre end 30 år kan forsikres. Dog skal motorcykler af mærket HarleyDavidson, væremindst 50

år gamle.

• Klassiske biler ældre end 25 år kan forsikres.

• Klassiskemotorcyklerældre end 25 år kan forsikres.

• Klassiske/veteranlastbiler ældre end 35 år kan forsikres. Maks egenvægt 5.000 kg.

• Veteranautocamper ældre end 35 år, kan forsikres. Maks egenvægt 3.500 kg.

• Veterancampingvogne ældre end 25 år kan forsikres.

• Veteranknallerterældre end 25 år kan forsikres.

• Veterantraktorældre end 25 år kan forsikres - kontakt os for en pris på dette.

• For kunder under 25 år gælder følgende begrænsning; Biler må max have 125 hk. Motorcykel må max have 50 hk.

• Det kræves, at køretøjet er bilhistorisk korrekt og fremståri original stand.

Original stand vil sige: For at et køretøj kan forsikres som original veteran eller klassisk, skal de være i original stand

som ved første registrering. Det erdermed ikke en blåstempling, at køretøjet er synet og godkendt af SKAT.

Det gør ikke et ombygget køretøj originalt.

• Køretøjet må kun benyttes til lejlighedsvis kørsel hele året, og ikke som dagligt brugskøretøj.

Ved lejlighedsvis kørsel hele året forstås: En begrænset anvendelse af det forsikrede veteran- eller klassiske køretøj i

naturlig sammenhæng med interessen for det bevaringsværdigekøretøj.Somudgangspunkt må bilerne bruges til

hyggeture, klubmøder, træf, udstilling og til feriebrug. Der er ingen begrænsninger i anvendelsen, andet end at dit

køretøj ikke må bruge som dagligt transportmiddel. Så tag endelig veteranbilen på arbejde på en god solrig

sommerdag, eller når du handler ind på vejen hjem, og sig ja til at hente naboens datter til konfirmationen.

• Alle veteran- og klassiske køretøjer skal være opbevaret i lukket og aflåst garage elleranden form for aflåst bygning

Dog i forbindelse med klubmøder, træf, udstillinger og feriebrug behøver den ikke være i aflåst bygning.

Veteran- og klassiske biler, samt veteran- campingvogne skal være forsynet med en 2 kg. ildslukker, eller 112slukker.

Motorcykler har ikke krav om ildslukkere.

• Forsikringssummen fastsættes af kunden efter køretøjets dagsværdi.

Forsikringssummen er udtryk for, men ikke en garanti for den maksimale erstatning, der kan udbetales ved

totalskade. Ved underforsikring erstattes prorata (forholdsmæssigt).

Det påhviler forsikringstager at følge prisudviklingen og evt. begære forsikringssummer ændret. Det påhviler

også forsikringstager at gøre selskabet opmærksom på, når et køretøj f.eks. kan ændres fra klassisk til veteran.

Forsikringen kan tegnes som ansvarsforsikring eller ansvars-ogkaskoforsikring.

• Ved reparation efter skade må der anvendes gængse og uoriginale reservedele.

• Bemærk at der ikke kan tilbydes vejhjælp til knallert, autocamper og lastbiler.

• GPS Krav: Ved handelsværdi på kr.700.000 (gældende for biler) og kr. 150.000 (gældende for motorcykler) eller

derover, skal køretøjet være forsynet med en GPS satellitovervågning tilknyttet døgnbemandet alarmcentral. Hvis

køretøjet bliver stjålet, og der er monteret en funktionsdygtig GPS-satellit overvågning, er der ingen selvrisiko ved

tyveri.

• Der er en generel selvrisiko på køretøjer på kr. 500,-

• Flåderabat gives med 25%, hvis der tegnes flere køretøjer med kasko.

• Stilstandspræmieudgør 70% af samlede præmie.1671455576161.png 





Her kan du se prisen på din forsikring:



1671455733356.png


Bemærk fordelene: › Vejhjælp inkluderet i præmien med ansvar/kasko: DK + Europa via. SOS › Flåderabat på 25%. Gælder alle veterankøretøjer med kasko dækning, hvis mere end en › Prisgaranti mod dokumentation i forhold til bestående præmie i andet selskab. › Stilstand: 70% af præmie › Helårskørsel › Selvrisiko 500 kr. › Gratis træk.



1671455762242.png



Udover forsikringens pris opkræver vi årligt afgifter og bidrag: Skadeforsikringsafgift

udgør 1,1 % af den løbende, opkrævede kaskopræmie. Miljø bidrag på kr. 84,- (Gælder

ikke motorcykler og knallerter)

Veteranforsikringsklubben har indgået aftale med ETU Forsikring A/S om

indtegning af veterankøretøjer. Det er lykkedes at opnå en god og bred aftale til

glæde for vores medlemmer i de tilmeldte klubber.

Aftalen giver mulighed for forsikring af veteran- og klassiske biler, klassiske- og

veteranlastbiler, veteran- og klassiske motorcykler, samt veteranknallerter og -

campingvogne.

Indtegning sker via ETU forsikring. Du kan desuden få tilbud på andre private

forsikringer - endda med prisgaranti.

Vi glæder os til at tegne dine forsikringer.

Sådan gør du: Ring: 7472 8600 eller bestil tilbud på www.etuforsikring.dk1671455823424.png

Hold i dag

Instagram