Referat fra generalforsamling d. 27. januar 2024.

Forenede Danske Amerikanerbilklubber


FDA’s Generalforsamling 2024 blev afholdt ved Roskilde Amerikaner Bil Club d. 27. januar 2024.

Det var den 33. generalforsamling afholdt i foreningen.


Tilstede fra bestyrelsen i FDA var:

Formand: Tobias Rose

Næstformand: Bernt Clausen

Kasserer: Morten Espensen

Sekretær: Thor Petersen

Bestyrelsesmedlem: Carsten Jacobsen

Bestyrelsesmedlem: Anja Petersen

Bestyrelsesmedlem: Liza Dahl

Bestyrelsesmedlem: Carsten Jacobsen


Ikke tilstede:

Suppleant: Anders Gregersen

Revisorer: Revisor. John Ziegler ( Ikke tilstede )

Revisor: Nicolai Sandgård ( Ikke tilstede )


Desuden deltog som synsfaglig rådgiver og myndighedskontaktperson: Stig Jacobsen

 

Referat: Føres af: Thor Petersen (Sekretær v/ FDA)

Referat fra generalforsamling d. 27. januar 2024.


Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent/stemmetæller

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af revideret regnskab

4. Godkendelse af nye klubber

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af Formand.

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af 2 Suppleanter

10. Valg af 2 Revisorer

11. FDA Pokalen


Referat:


Referatet kan hentes i PDF format her: 2024-01-27_FDA_33. generalforsamling 2024_referat rev.03.pdfHold i dag

Instagram