Kære Medlemsklub

Hermed følger en opdatering på Klubmodul, som FDA indgik samarbejde med sidste år.

I denne udsendelse vil du få svar på følgende spørgsmål:


• Hvad er Klubmodul, og hvem står bag?

• Hvad kan jeg få ud af Klubmodul?

• Hvor meget sparer min klub ved at implementere Klubmodul?

• Hvilke fordele er der for FDA i Klubmodul?

• Hvad kræver FDA som minimum?

• Vigtige datoer I som klub skal være opmærksomme på.

• Kan jeg stadig være medlem af FDA uden Klubmodul?

• Hvad skal vi som klub gøre nu?

• Hvem skal jeg kontakte for at komme i gang?


Vi har i skrivende stund 27 klubber, der har oprettet en administrator, og som er begyndt at få fordele ud af Klubmodul.

Hvad er Klubmodul, og hvem står bag?

Klubmodul ApS blev stiftet i 2008 og er i dag landets førende og foretrukne løsning blandt tusindvis af klubber, foreninger og organisationer. Klubmodul anvendes også af en række specialforbund med særligt tilpassede løsninger til netop deres behov. Klubmodul leverer et online administrations- og medlemssystem, der indeholder en komplet suite af softwareløsninger – alle designet og udviklet til foreninger.

En typisk dag hos Klubmodul:


• 9.000 logger ind på Klubmodul

• 3.000 SMS’er bliver sendt

• 25.000 mails bliver sendt

• 2.000 betalinger foretages


Med andre ord, så er det ikke et lille foretagende, eller noget FDA har fået udviklet, men et system der bliver brugt af mange tusinde brugere dagligt.

Klubmodul tilstræber altid at udvikle løsninger i samarbejde med brugerne med det formål at udvikle en løsning, der favner bredt, rammer præcist og inddrager flest mulige aspekter fra hverdagen, så alle brugere involveres bedst muligt.

Tusindvis af timer er gået forud for at teste nye forslag og ideer, programmere og teste igen, for hele tiden at udvikle Klubmodul efter de forskellige brugeres behov.


Kilde: https://klubmodul.dk/om-klubmodul

Hvad kan jeg få ud af Klubmodul?

Klubmodul giver mulighed for følgende overordnede moduler:


• Hjemmeside

• Regnskabssystem

• Medlemsregister

• Medlemsbetaling

• Kalender

• Bestyrelsesarkiv

• Eventstyring med tilmelding

• Online butik

• SMS og Mail udsendelse til medlemmerne

Hvor meget sparer min klub ved at implementere Klubmodul?

Klubmodul kan give følgende besparelser til din klub; Hosting af hjemmeside, regnskabssystem og mailudsendelsessystem. I et priseksempel fra Daydreamers bliver det en besparelse på ca. 3.000 kr. om året.

Men den helt store besparelse i Klubmodul er tid! Og tid er en vigtig faktor, når en bestyrelse er bygget op på frivilligt arbejde. Med Klubmodul får I styr på jeres medlemmer, på regnskabet og på hjemmesiden på en let og mere effektiv måde, alt ligger i Klubmodul online.

Derudover vil det være væsentligt lettere at lave et bestyrelsesskifte, da alle data ligger online.

Hvilke fordele er der for FDA i Klubmodul?

Der er flere fordele for FDA’s bestyrelse og daglige virke. I Klubmodul kan vi gøre en masse førhen besværlige arbejdsgange lettere for de frivillige kræfter, der sidder i bestyrelsen. Derved kan vi frigive flere ressourcer til det FDA skal arbejde for - nemlig jeres klubber.

Hvad kræver FDA som minimum?

FDA kræver KUN en ting og det er, at I får registreret jeres medlemmer under FDA igennem Klubmoduls medlemsregistrering - i stedet for de Excel-ark, I førhen har registreret medlemmerne i.

ALLE andre tilbud er fuldstændig frivilligt.

Vigtige datoer I som klub skal være opmærksomme på.

Der er følgende deadlines i forbindelse med FDAs overgang til Klubmodul.


Fra marts 2024

Overgår FDAs mailsystem til Klubmodul og i den forbindelse, vil det kun være medlemmer, der er oprettet i Klubmodul, der vil få nyhedsmails fra FDA.


Fra marts 2024

Overgår FDA medlems- og rabatkort til at være online og i den forbindelse, vil det kun være dem, der er oprettet i Klubmoduls medlemsregister, der vil få FDA-kortet gratis. Hvis man ikke er registreret, vil man stadig kunne bestille et fysisk FDA-kort til 2,50 kr. plus porto for forsendelse. Denne mulighed vil altid være gældende, også selvom man har et online kort.


Januar 2025:

Afregning/registrering af medlemmer til FDA foregår via Klubmoduls medlemsregistrering.

Kan jeg stadig være medlem af FDA uden klubmodul?

Der er INGEN tvang til fuldt ud at implementere Klubmodul, og det er ikke nødvendigt at oprette nogen hjemmesider, overgå til regnskabssystem eller andet for at være medlem af FDA og støtte det arbejde vi laver.

Som skrevet tidligere er det fremadrettet en ny og elektronisk måde at registrere medlemmer i FDAs medlemsregister i stedet for de gamle og besværlige Excel-ark. Det eneste det kræver er mindst et administrator-login til Klubmodul

Hvad skal vi som klub gøre nu?

I løbet af 2024 vil der komme mere information vedrørende medlemsregistrering i Klubmodul. Men jo hurtigere I kommer i gang, jo hurtigere sikrer I, at jeres medlemmer får nyhedsmails og beskeder fra FDA.

Hvem skal jeg kontakte for at komme i gang?

Du skriver en mail til formand@fda-biler.dk med telefonnummer og kontaktoplysninger, så vil Tobias kontakte jer for opsætning af den første administrator. Herefter kan I selv lave flere.

Der kan også arrangeres et Teamviewer-møde for bestyrelsen med en gennemgang af de muligheder, der ligger i Klubmodul.

Hold i dag

Instagram